تامین تجهیزات

متخصصین و مهندسین شرکت آرمین توان جنوب با تکیه بر تجارب ارزشمند در زمینه اجرای پروژه های گوناگون و با آشنایی کامل از شرایط کاری در صنعت ایران و نیز با برقراری ارتباط لحظه به لحظه و نزدیک با شرکت های صاحب تکنولوژی از سراسر دنیا آمادگی کامل در جهت ارائه پیشنهادهای مهندسی و بهینه با در نظرگرفتن توجیهات اختصاصی مختص هر پروژه و مشتری را دارا میباشند.
سیاست شرکت آرمین توان جنوب در این زمینه,ارائه پیشنهادهای منحصر به هر پروژه با لحاظ کردن کلیه مختصات و ویژگی های فنی,بازرگانی و اقلیمی میباشد.در این راه اقدامات ذیل صورت میپذیرد:
–    تعیین کردن نیازمندی های خاص هر مشتری با انجام مذاکرات مختلف,بازدید ها و جلسات گوناگون
–    ارائه تصویری شفاف و دقیق از نیاز مشتری پس از حصول نتایج اولیه
–    ارائه پیشنهادهای اولیه به مشتری
–    انتخاب تجهیزات و ماشین آلات منطبق با شرایط خاص هر پروژه و اختصاصات فنی و مالی هر طرح
–    هماهنگی برنامه های بازدید از شرکت ها و کارخانجات سازنده تجهیزات در خارج از کشور
–    تنظیم جلسات مشترک با متخصصین و کارشناسان شرکت خریدار و فروشندگان خارجی
–    ارتقاء پیوسته در ارائه خدمات و مشاوره
قابلیت انعطاف بالا در ارائه طیف گسترده از تجهیزات

برچسب ها :