خدمات

•    تامین تجهیزات و ماشین آلات    (Equipment supplying)
•    تامین مواد اولیه و مصرفی       (Raw material supplying)
•    تامین قطعات یدکی                  (Spare parts)
•    خدمات پس از فروش               (After sales services)
•    خدمات مالی و بازرگانی           (Financial and commercial servis)

برچسب ها :